مقايسه آگهی ها

saeed

saeed

در شعبه مرکزی

  30,000,000تومان11,000,000تومان
  فروش انبار و بارانداز در شهرستان بندر عباس در حال کار

  زمین : 800
  سوله : 160
  اداری : 30
  صنعتی

  نام مشاور : saeed

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

  30,000,000تومان11,000,000تومان

  زمین : 800
  سوله : 160
  اداری : 30

  صنعتی

  نام مشاور : saeed

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

  زمین : 5000
  تولیدی

  نام مشاور : saeed

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

  6,000,000,000تومان

  زمین : 5000

  تولیدی

  نام مشاور : saeed

  آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳


  موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

  ثبت شماره تماس