مقايسه آگهی ها

فروش کارخانه ۴۰۰متری منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله

فروش کارخانه ۴۰۰متری منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله

۵٫۰ ۰۱ فروش کارخانه ۴۰۰متری منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله زمین ۴۰۰ سوله۲۱۵ اداری۷۰ برق۲۵۰ قیمت۱میلیارد فروش کارخانه ۴۰۰متری منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله فروش کارخانه زیر قیمت منطقه جاده خاوران-املاک سوله

فروش واحد تجاری منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله

فروش واحد تجاری منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله

۵٫۰ ۰۱ فروش واحد تجاری منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله زمین۱۴۰ سوله۱۴۰ برق۳۵ قیمت۲۸۰میلیون فروش واحد تجاری منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله فروش مغازه های تجاری منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله

خرید سالن زیرقیمت منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله

خرید سالن زیرقیمت منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ خرید سالن زیرقیمت منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله زمین ۱۴۰۴ سوله ۲۰۵ اداری۵۰ کارگری۵۰ برق۴۶۰ قیمت۲/۴۰۰ خرید سالن زیرقیمت منطقه صنعتی جاده خاوران-املاک سوله فروش کارخانه منطقه صنعتی زاویه-املاک سوله

قیمت زمین منطقه صنعتی کهریزک-املاک سوله

قیمت زمین منطقه صنعتی کهریزک-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ قیمت زمین منطقه صنعتی کهریزک-املاک سوله زمین۱۳۰۰ برق۱۰۰ قیمت ۱۰/۳میلیون قیمت زمین منطقه صنعتی کهریزک-املاک سوله قیمت زمین صنعتی منطقه ۶۰متری شوراباد-املاک سوله

فروش فوق العاده زمین باکاربری صنعتی درشمس آباد/املاک صنعتی سوله

فروش فوق العاده زمین باکاربری صنعتی درشمس آباد/املاک صنعتی سوله

۰٫۰ ۰۰ فروش فوق العاده زمین باکاربری صنعتی درشمس آباد/املاک صنعتی سوله کددربانک سوله۳۹۲۶۴۷ زمین۴۰۰۰ سندششدانگ قیمت۲/۲۰۰میلیارد فروش فوق العاده زمین باکاربری صنعتی درشمس آباد/املاک صنعتی سوله خریدوفروش زمین شهرک صنعتی مامونیه-املاک سوله

فروش ۷۰۰ متر سوله با قیمت استثنایی در سه راه آدران/املاک صنعتی سوله

۰٫۰ ۰۰ فروش ۷۰۰ متر سوله با قیمت استثنایی در سه راه آدران/املاک صنعتی سوله ۱۴۰۰ متر زمین ۷۰۰ متر سوله ۵۰ متر اداری سند اوقافی دارای ۵ سالن مسقف ۳اتاق اداری برق ۱۰۰ آمپر مناسب مشاغل صنایع چوبی سوله صنعتی در شهرک شکوهیه قم فروش ۷۰۰ متر سوله با قیمت استثنایی در سه راه […]

فروش کارخانه فلزی در منطقه کهریزک

۰٫۰ ۰۰ فروش کارخانه فلزی در منطقه کهریزک زمین۱۰۰۰۰۰ سوله۰ اداری۳۰۰ کد مربوطهsule.ir62189 فروش کارخانه فلزی در منطقه کهریزک زمین کارخانه شهرک صنعتی کهریزک