مقايسه آگهی ها

خرید زمین باکاربری سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

خرید زمین باکاربری سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۹۰۰۰ قیمت۸/۷میلیارد خرید زمین باکاربری سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله خرید زمین باکاربری قطعات بتونی وموزاییک شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

قیمت فروش واحد تجاری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

قیمت فروش واحد تجاری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین ۵۰ بنا۲۴۰ برق۲۵ قیمت۱/۴میلیارد قیمت فروش واحد تجاری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله فروش ویژه زمین با موقعیت بسیار عالی در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله

قیمت فرش سالن باکاربری فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

قیمت فرش سالن باکاربری فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۰۰۰ سوله۱۰۰۰ برق۵۰ قیمت ۳میلیارد قیمت فرش سالن باکاربری فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله فروشنده سالن منطقه جاده خاوران-املاک سوله-

فروش کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

فروش کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

فروش کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم کارخانه تولید مدارچاپی و مونتاژ قطعات الکترنیک زمین ۱۳۹۰ متر سالن۷۵۰ متر قیمت۹۸۰میلیون تومان زمین و کارخانه رهن و اجاره کارگاه و انبار فروش کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

فروشنده کارگاه و سوله فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

فروشنده کارگاه و سوله فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین ۶۴۰۰ سوله۳۰۰۰ اداری۴۰۰ برق۴۰۰ قیمت۷/۵میلیارد فروشنده کارگاه و سوله فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله خریدوفروش اجاره کارگاه کارخانه جاده مخصوص قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۰۰۰ سوله۱۲۰۰ اداری۱۵۰ برق۱۰۰ کارگری۳۰ ودییعه۸۰میلیون اجاره۱۳میلیون کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله اجاره سوله وانبار شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

واگذاری کارخانه شیشه وبلور شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

واگذاری کارخانه شیشه وبلور شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین ۴۰۲۰ سوله۲۵۰۰ اداری۱۳۰۰ برق۸۰۰ قیمت ۷میلیارد واگذاری کارخانه شیشه وبلور شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله قیمت واگذاری کارخانه سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

قیمت واگذاری سوله سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله

قیمت واگذاری سوله سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله زمین ۹۰۰۰ سوله۴۵۰۰ اداری۲۵۰ کارگری۵۰ برق۴۰۰ قیمت۱۲میلیارد قیمت واگذاری سوله سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله قیمت واگذاری کارخانه سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

اجاره انبار کارگاه وسوله شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

اجاره انبار کارگاه وسوله شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین ۳۸۸۸ سوله۶۰۰ اداری۶۰ برق۲۰۰ ودیعه۲۰میلیون اجاره۶میلیون اجاره انبار کارگاه وسوله شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله اجاره سوله وانبار شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۰۰۰ سوله۲۵۰ اداری۳۰۰ برق۱۵۰ ودیعه۵۰میلیون اجاره ۳میلیون کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله کرایه کارخانه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله