مقايسه آگهی ها

فروش کارخانه شیمیایی شکوهیه

۰٫۰ ۰۰ فروش کارخانه شیمیایی شکوهیه زمین:۱۲۰۰متر سوله:۶۰۰متر دوقلو برق:۵۰آمپر ارتفاع سوله:۸متر پایان کار اداری:۶۰متر کاربری :شیمیایی فروش:۱/۶ میلیارد فروش کارخانه شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه  

اجاره کارگاه ارزان شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ اجاره کارگاه ارزان شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله زمین۵۵۰ سوله۳۵۰ برق۳۲ ودیعه۳۵میلیون اجاره ۳میلیون اجاره کارگاه ارزان شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله اجاره کارگاه وسوله باکاربری مواد غذایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

خرید سالن وانبار شهرک صنعتی شکوهیه -املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ خرید سالن وانبار شهرک صنعتی شکوهیه -املاک سوله زمین ۱۹۰۰ سوله۶۰۰ برق۵۰ قیمت۲/۵میلیارد خرید سالن وانبار شهرک صنعتی شکوهیه -املاک سوله خریدسالن فروش سالن شهرک صنعتی فجر گرمسار-املاک سوله

نحوه اجاره سوله باکاربری نساجی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ نحوه اجاره سوله باکاربری نساجی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله زمین۶۸۰۰ سوله۲۲۰۰ اداری۳۰۰ برق۲۵۰ ودیعه۱۰۰میلیون اجاره۴۰میلیون نحوه اجاره سوله باکاربری نساجی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله قیمت اجاره کارخانه شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله  

قیمت سوله نوسازبا کاربری مواد غذایی شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ قیمت سوله نوسازبا کاربری مواد غذایی شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۱۵۰۰ سوله ۷۲۰ اداری۱۲۰ کارگری۴۰ قیمت ۲/۵ قیمت سوله نوسازبا کاربری مواد غذایی شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله خرید سوله سالن و انبار درمنطقه صنعتی شورآباد-املاک سوله

سالن وانبار اجاره ای شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ سالن وانبار اجاره ای شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۰۰۰ سوله۱۰۰۰ اداری۶۰ کارگری۲۰ برق۱۰۰ ودیعه ۵۰میلیون اجاره۱۷میلیون  سالن وانبار اجاره ای شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله خرید سوله سالن و انبار درمنطقه صنعتی شورآباد-املاک سوله

سوله با کاربری پلاستیک شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ سوله با کاربری پلاستیک شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله زمین۱۰۰۰ سوله۵۵۰ اداری۵۰ کارگری۳۰ برق۵۰ قیمت۱/۸۵۰میلیارد  سوله با کاربری پلاستیک شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله خرید سوله سالن و انبار درمنطقه صنعتی شورآباد-املاک سولهخرید وفروش سوله سالن وکارخانه

کرایه کارخانه باکاربری سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ کرایه کارخانه باکاربری سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۲۰۰ سوله ۱۵۰۰ اداری۱۰۰ برق۳۰۰ کارگری۵۰ ودیعه۲۰۰میلیون اجاره۱۹میلیون کرایه کارخانه باکاربری سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله شهرک شمس آباد/خریدکارخانه سوله انباروزمین صنعتی باقیمتی استثنایی/املاک سوله