مقايسه آگهی ها

فروش کارخانه بزرگ باپایان کار در منطقه صنعتی شهریار

فروش کارخانه بزرگ باپایان کار در منطقه صنعتی شهریار

فروش کارخانه بزرگ باپایان کار در منطقه صنعتی شهریار زمین۴۷۱۷ سوله ۱۹۰۰ اداری ۱۴۰ برق۴۰۰ قیمت۹میلیارد دارای جرثقیل ۸تن و۱۰ تن فروش کارخانه بزرگ باپایان کار در منطقه صنعتی شهریار  

فروش زمین صنعتی در منطقه صنعتی شهریار -املاک سوله

فروش زمین صنعتی در منطقه صنعتی شهریار -املاک سوله

فروش زمین صنعتی در منطقه صنعتی شهریار -املاک سوله زمین ۲۵۰۰ قیمت ۱/۷۵میلیاردزمین ۷۰متر از جاده اصلی فاصله دارد از یک خیابان ۶۰ متر واز خیابان دیگر ۴۰ متر بر دارد فروش زمین صنعتی در منطقه صنعتی شهریار -املاک سوله  


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس