مقايسه آگهی ها

کارخانه در کرج ، جاده قزالحصار زیر قیمت به فروش میرسد

کارخانه در کرج ، جاده قزالحصار زیر قیمت به فروش میرسد ۱۷۲۵ متر زمین ۵۲۰ متر سوله ۱۸۰ متر اداری ۳۰۰ متر انبار های در محوطه یک کنتور سه فاز۲۵ آمپر، یک کنتور تک فاز دو کنتور گاز ، ۵ خط تلفن ،۱۸ متر نگهبانی ملک قولنامه ای تفکیک شده آماده دریافت سند نقشه و […]


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس