850,000,000تومان

سوله : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

850,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

900,000,000تومان
چاه آب/ نما سنگ کنار سوله یک باب مغازه 30 متری دارد با 15 متر بالکن/با کلیه امکانات/سند دفترچه ای

سوله : 45
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

900,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

1,250,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 65
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,250,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 65
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

850,000,000تومان
فروش سوله ارزان قیمت در خاوران

سوله : 45
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

850,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,200,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 95
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

1,200,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 95
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

60,000,000تومان
اجاره کارگاه 1300 متری در محدوده قرچک

سوله : 55
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

60,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 55

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹