900,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 60
سوله : 45
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

900,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

850,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 80
سوله : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

850,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,250,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 100
سوله : 65
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,250,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 65
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

850,000,000تومان
فروش سوله ارزان قیمت در خاوران

زمین : 60
سوله : 45
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

850,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

زمین : 100
سوله : 95
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

1,200,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 95
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

60,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی 500 متری در ولی آباد قرچک

زمین : 60
سوله : 55
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

60,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 55

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹