مقايسه آگهی ها

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 50
فلزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 50

فلزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 3768
سوله : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 3768
سوله : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل