مقايسه آگهی ها

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

1,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

زمین : 3768
سوله : 600
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

1,200,000,000تومان

زمین : 3768
سوله : 600

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

1,500,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس