مقايسه آگهی ها

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 50
فلزی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 50

فلزی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 3768
سوله : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 3768
سوله : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل