واقع در استان قزوین واقع در شهرستان بوئین زهرا میباشد و دارای صنایع مختلفی میباشد شهرک صنعتی اراسنج دارای کلیه خدمات شهرک بوده و مربوط به وزارت صنعت و معدن استان قزوین می باشد

گروه املاک صنعتی سوله مرجع معاملات کارخانجات در شهرک صنعتی اراسنج میباشد 02166661330

زمین : 150000
سوله : 1500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

15,000,000,000تومان

زمین : 150000
سوله : 1500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

زمین : 14800
سوله : 5000
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

24,000,000,000تومان

زمین : 14800
سوله : 5000

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

زمین : 3768
سوله : 600
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

1,200,000,000تومان

زمین : 3768
سوله : 600

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زمین : 5032
سوله : 1200
اداری : 30
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

4,300,000,000تومان

زمین : 5032
سوله : 1200
اداری : 30

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

1,500,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

4,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زمین : 1500
سوله : 660
اداری : 72
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

2,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 660
اداری : 72

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زمین : 14000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

20,000,000,000تومان

زمین : 14000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲