مقايسه آگهی ها

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

8,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250
صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250

صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

5,500,000,000تومان
فروش گلخانه، 16300 متر، تهران ساوه 66661330-021

زمین : 12000
سوله : 800
اداری : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

5,500,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 800
اداری : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

زمین : 1200
سوله : 830
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

1,850,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 830
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

زمین : 2400
سوله : 700
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

6,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 700
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

زمین : 4200
سوله : 1050
اداری : 280
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

2,800,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1050
اداری : 280

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

8,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

7,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

زمین : 4200
سوله : 1050
اداری : 280
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

2,800,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1050
اداری : 280

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس