مقايسه آگهی ها

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 560
اداری : 35
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

870,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 560
اداری : 35

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150
پلاستیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 700
سوله : 270
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 700
سوله : 270
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

950,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 7000
سوله : 2016
اداری : 450
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2016
اداری : 450

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 600
سوله : 200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

200,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

950,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 5400
سوله : 504
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 504
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل