شركت در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۶ بنام شركت شهرصنعتي البرز قزوين تاسيس و در تيرماه ۱۳۴۶ در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي تهران به ثبت رسيده است.  خرید کارخانه در البرز خرید کارخانه در البرز   خرید کارخانه در البرز در سال ۱۳۴۶ بمنظور ايجاد تمركز در صنايع توليدي حدود ۹۰۰ هكتار از اراضي معروف به مزرعه اريك واقع در ۱۴۰ كيلومتري شمال غربي تهران و ۱۵ كيلومتري جنوب شرقي قزوين بمنظور احداث اولين شهرصنعتي ايران بنام شهرصنعتي البرز برگزيده شد. خرید کارخانه در البرز از مجموع ۹۰۰ هكتار اراضي شهرصنعتي البرز ۵۵۰ هكتار در قسمت شرقي به مناطق صنعتي و ۱۱۲ هكتار به مناطق تجاري اختصاص داده شده است ، ماقبي اراضي به معابر و تاسيسات عمومي تخصيص يافته است.

5,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 300
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

5,000,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

15,000,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 2000
سوله : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

15,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

13,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 3000
سوله : 1100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

13,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمین : 3050
سوله : 1150
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

9,500,000,000تومان

زمین : 3050
سوله : 1150
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

1,700,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 172
سوله : 135
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

1,700,000,000تومان

زمین : 172
سوله : 135

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

100,000,000تومان6,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

زمین : 1500
سوله : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

11,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

زمین : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

12,000,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زمین : 15200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

28,000,000,000تومان

زمین : 15200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

6,500,000,000تومان
فروش کارگاه جاده شهریار رباط کریم

زمین : 1500
سوله : 900
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

6,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

25,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200متری در قلعه نو املاک

زمین : 27321
سوله : 15000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

25,000,000,000تومان

زمین : 27321
سوله : 15000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

زمین : 33000
سوله : 10000
اداری : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

35,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 10000
اداری : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

9,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه مناسب مشاغل مختلف در شهر زاویه

زمین : 5800
سوله : 2700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

9,000,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 2700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 5500
سوله : 3100
اداری : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

17,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3100
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 3000
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

4,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 27000
سوله : 12000
اداری : 2000
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

30,000,000,000تومان

زمین : 27000
سوله : 12000
اداری : 2000

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶