مقايسه آگهی ها

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

6,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

4,300,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000
بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

70,000,000,000تومان

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000

بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

4,300,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس