مقايسه آگهی ها

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

4,300,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000
بافندگی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

70,000,000,000تومان

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000

بافندگی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,300,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل