مقايسه آگهی ها

زمین : 2450
سوله : 700
اداری : 125
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

1,700,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 700
اداری : 125

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

30,000,000تومان3,500,000تومان
فروش سوله،3200 متر،شهرک صنعتی بیجین ری

زمین : 300
سوله : 350
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

30,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 300
سوله : 350
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

زمین : 3200
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

3,159,999,997تومان

زمین : 3200
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

1,700,000,000تومان
فروش انبار ، تهران ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

1,700,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

1,000,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

4,000,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 5100
سوله : 1290
اداری : 12
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

7,500,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 1290
اداری : 12

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,700,000,000تومان
اجاره کارگاه ارزان قیمت

زمین : 1960
سوله : 760
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

1,700,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 760
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس