مقايسه آگهی ها

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1672
سوله : 740
اداری : 110
سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 1672
سوله : 740
اداری : 110

سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 270
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 270

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل