مقايسه آگهی ها

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 270
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

6,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 270

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

زمین : 1672
سوله : 740
اداری : 110
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

6,000,000,000تومان

زمین : 1672
سوله : 740
اداری : 110

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300
شیمیایی, فلزی, مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

6,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300

شیمیایی, فلزی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس