مقايسه آگهی ها

300,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره سوله ۶۰۰۰ متری در شهرک صنعتی بهارستان زیر قیمت منطقه

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله ۲۰۰۰ متری در بلوار اصلی شهرک صنعتی بهارستان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

6,200,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره انبار و سوله در شهرک صنعتی بهارستان کرج

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 7000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 7000

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,300,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 5550
سوله : 3000
اداری : 750
نساجی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 5550
سوله : 3000
اداری : 750

نساجی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان24,000,000تومان
معاملات سالن و سوله در شهرک بهارستان کرج-املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان24,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

200,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله قیمت مناسب در شهرک بهارستان کرج-املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل