مقايسه آگهی ها

15,000,000,000تومان
فروش سوله و انبار با کمترین سرمایه شهرک صنعتی بهارستان کرج/املاک سوله

زمین : 5550
سوله : 3000
اداری : 750
بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

15,000,000,000تومان

زمین : 5550
سوله : 3000
اداری : 750

بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

300,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره سوله ۶۰۰۰ متری در شهرک صنعتی بهارستان زیر قیمت منطقه

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

زمین : 4400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

6,200,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

200,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله ۲۰۰۰ متری در بلوار اصلی شهرک صنعتی بهارستان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

200,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره انبار و سوله در شهرک صنعتی بهارستان کرج

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

200,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

زمین : 9000
سوله : 7000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

زمین : 9000
سوله : 7000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

5,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 1920
سوله : 1042
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

4,000,000,000تومان

زمین : 1920
سوله : 1042
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس