شهرک صنعتی خاوران در جاده خاوران قرار گرفته و تعداد انبوهی از کارگاه های کوچک در ان قرار دارد و صنوفی همچون صنف چوب فروشان و صنف فلز تراشان از جمله این صنوف میباشد ارایه مشاوره و کارشناسی در شهرک صنعتی خاوران  با مشاورین گروه املاک صنعتی سوله میباشد تلفن تماس 02136470289

2,000,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

2,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

25,000,000,000تومان
اجاره سالن 100 متری در ابتدای ورودی بندر انزلی

زمین : 1000
سوله : 120
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

25,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 120

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

900,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنایع چوب

نام مشاور : شعبه 3 شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

12,000,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 576
سوله : 576
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

12,000,000,000تومان

زمین : 576
سوله : 576
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,350,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,350,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 600
سوله : 352
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,500,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 352
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

600,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 12
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

600,000,000تومان

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 12

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

700,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 20
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

700,000,000تومان

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 20

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,350,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,350,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,400,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 275
سوله : 275
اداری : 35
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

1,400,000,000تومان

زمین : 275
سوله : 275
اداری : 35

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

680,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 216
سوله : 200
اداری : 7
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

680,000,000تومان

زمین : 216
سوله : 200
اداری : 7

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰