شهرک صنعتی خاوران در جاده خاوران قرار گرفته و تعداد انبوهی از کارگاه های کوچک در ان قرار دارد و صنوفی همچون صنف چوب فروشان و صنف فلز تراشان از جمله این صنوف میباشد ارایه مشاوره و کارشناسی در شهرک صنعتی خاوران  با مشاورین گروه املاک صنعتی سوله میباشد تلفن تماس 02136470289

50,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی خاوران

زمین : 180
سوله : 86
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 86
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,200,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 180
سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

2,200,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

150,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

زمین : 160
سوله : 120
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

150,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 120
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

2,600,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

2,600,000,000تومان

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

5,500,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 360
سوله : 360
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

5,500,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 360
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

60,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

زمین : 108
سوله : 68
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

60,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 108
سوله : 68
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

2,700,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 128
سوله : 68
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

2,700,000,000تومان

زمین : 128
سوله : 68
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

1,800,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در اتوبان آزادگان

زمین : 128
سوله : 80
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,800,000,000تومان

زمین : 128
سوله : 80
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

2,300,000,000تومان
لیست کارگاه های موجود در شهرک صنعتی خاوران

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

2,300,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

5,100,000,000تومان
کارگاه کوچک صنعتی در شهرک صنعتی خاوران

زمین : 144
سوله : 169
اداری : 11
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

5,100,000,000تومان

زمین : 144
سوله : 169
اداری : 11

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

4,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

4,000,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

زمین : 5000
سوله : 2000
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,400,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 275
سوله : 275
اداری : 35
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,400,000,000تومان

زمین : 275
سوله : 275
اداری : 35

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,350,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,350,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

700,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 20
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

700,000,000تومان

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 20

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

900,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنایع چوب

نام مشاور : شعبه 8 شعبه شهرک خاوران

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱