مقايسه آگهی ها

1,350,000,000تومان
فروش انبار در تهران شهرک صنعتی خاوران 66661330

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

1,350,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

1,000,000,000تومان
فروش زمین ۵۰۰ متری در جاده خاوران ۳۶۴۷۰۲۸۹-۰۲۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

1,000,000,000تومان

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

زمین : 220
سوله : 110
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

950,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 110
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

4,000,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

380,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

زمین : 216
سوله : 200
اداری : 7
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

680,000,000تومان

زمین : 216
سوله : 200
اداری : 7

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

زمین : 600
سوله : 352
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

1,500,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 352
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس