مقايسه آگهی ها

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

700,000,000تومان

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1,350,000,000تومان
فروش کارخانه تولید کیک و کلوچه در حال کار شهر اراک استان مرکزی

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

1,350,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

1,350,000,000تومان
فروش کارخانه بزرگ با قیمت مناسب در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

1,350,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

1,000,000,000تومان
فروش زمین 500 متری در جاده خاوران 36470289-021

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

1,000,000,000تومان

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

زمین : 220
سوله : 110
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

950,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 110
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

4,000,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

380,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

460,000,000تومان

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید