مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی زیبا دشت واقع در استان البرز_آدرس شهرک صنعتی زیبا دشت استان البرز شهر کرج جاده ماهد شت بعداز محمدآباد قرار گرفته است_ مساحت شهرک صنعتی زیبا دشت 300 هکتار می باشد_ شهرک صنعتی زیبا دشت در 40 کیلومتری تهران قرار گرفته است/ کارشناسان گروه املاک صنعتی سوله 02156417929

 

 

 

زمین : 2500
سوله : 1450
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

2,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1450
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

10,000,000,000تومان
شهرک صنعتی محمود اباد اصفهان کارگاه فروشی

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 56
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

10,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 56

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

4,200,000,000تومان
تبریز _ شهرستان عجبشیر _ اجاره سوله 1500 متر

زمین : 1300
سوله : 860
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

4,200,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 860

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

12,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

12,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

6,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله
6,000,000,000تومان

زمین : 16000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

10,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 8000
سوله : 5000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

10,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 5000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

5,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 14300
سوله : 750
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

5,000,000,000تومان

زمین : 14300
سوله : 750
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین : 1000
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

1,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس