مقايسه آگهی ها

واقع در استان البرز_آدرس شهرک صنعتی زیبا دشت استان البرز شهر کرج جاده ماهد شت بعداز محمدآباد قرار گرفته است_ مساحت شهرک صنعتی زیبا دشت 300 هکتار می باشد_ شهرک صنعتی زیبا دشت در 40 کیلومتری تهران قرار گرفته است در این شهرک موارد متعدد اجاره کارگاه صنایع غذایی و محصولات ارایشی بهداشتی و موارد مناسب خرید کارگاه های کوچک در این شهرک میباشد که در فایلینگ  کارشناسان گروه املاک صنعتی سوله میباشد .02636302505

4,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1300
سوله : 860
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

4,200,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 860

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

4,500,000,000تومان
اجاره کارگاه 1100 متر در منطقه صنعتی گرمدره 66661330

زمین : 1100
سوله : 980
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

4,500,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 980
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

150,000,000تومان9,000,000تومان
شهرک صنعتی محمود اباد اصفهان کارگاه فروشی

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 40
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

150,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 40

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

زمین : 2500
سوله : 1450
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

2,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1450
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

10,000,000,000تومان
شهرک صنعتی محمود اباد اصفهان کارگاه فروشی

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 56
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

10,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 56

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

12,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

12,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

6,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است
6,000,000,000تومان

زمین : 16000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

10,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 8000
سوله : 5000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

10,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 5000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

20,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 500
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

20,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 500
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

1,300,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

1,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

900,000,000تومان
سوله 3000 متری در 7500 متر زمین واقع در جاده مخصوص کرج

زمین : 1000
سوله : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

900,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس