مقايسه آگهی ها

زمین : 3131
فلزی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

2,000,000,000تومان

زمین : 3131

فلزی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

730,000,000تومان
فاصله شهرک صنعتی شنزار تا تهران – املاک صنعتی سوله

زمین : 284
سوله : 268
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

730,000,000تومان

زمین : 284
سوله : 268

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

500,000,000تومان
تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری

زمین : 50
سوله : 50
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

500,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

200,000,000تومان
نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج
200,000,000تومان

زمین : 61

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 1182
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

142,000,000تومان

زمین : 1182

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 75
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

2,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 75

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس