مقايسه آگهی ها

زمین : 1182
فلزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

142,000,000تومان

زمین : 1182

فلزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 3131
فلزی, نساجی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

375,720,000تومان

زمین : 3131

فلزی, نساجی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 18000
سوله : 4000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 18000
سوله : 4000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 75
پلاستیک

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 75

پلاستیک

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 50
تولیدی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تولیدی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل