مقايسه آگهی ها

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره سوله فلز شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3800
سوله : 1200
اداری : 90
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,700,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1200
اداری : 90

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1400
سوله : 600
اداری : 70
پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 600
اداری : 70

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

23,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2200
سوله : 1250
اداری : 450
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1250
اداری : 450

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل