مقايسه آگهی ها

زمین : 6300
سوله : 3000
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 3000
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

3,400,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2240
سوله : 1080
شیمیایی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2240
سوله : 1080

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 20
فلزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

750,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 20

فلزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 1515
سوله : 385
اداری : 90
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

450,000,000تومان

زمین : 1515
سوله : 385
اداری : 90

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 4200
سوله : 1320
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1320
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 3750
سوله : 1300
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

900,000,000تومان

زمین : 3750
سوله : 1300
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل