مقايسه آگهی ها

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

20,000,000تومان5,500,000تومان
اجاره سوله کوه سفید قم

زمین : 600
سوله : 430
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

20,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 600
سوله : 430

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

580,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارخانه غذایی شکوهیه قم

زمین : 2230
سوله : 1300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2230
سوله : 1300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره کارخانه مواد غذایی در شکوهیه

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1200
سوله : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

160,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 550
سوله : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

35,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل