مقايسه آگهی ها

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 300
سوله : 280
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

550,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 280

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,000,000,000تومان
نحوه واگذاری سالن مواد غذایی شهرک صنعتی عباس آباد-املاک سوله

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 1900
سوله : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

580,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارخانه صنایع فلزی باجرثقیل سقفی درشهرک صنعتی شکوهیه قم.

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,700,000,000تومان
خرید سوله باکاربری شیمیایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,550,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه

زمین : 4200
سوله : 1320
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,550,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1320
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,100,000,000تومان
واگذاری سوله موادغذایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک صنعتی

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,100,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس