مقايسه آگهی ها

1,088,000,000تومان

زمین : 3200

شیمیایی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 3100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

775,000,000تومان

زمین : 3100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی درفاز۱ شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,000,000تومان

زمین : 3800

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی بابرق ۱۵۰ آمپرواقع درشهرک صنعتی شکوهیه فاز۱

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارخانه صنایع فلزی باجرثقیل سقفی درشهرک صنعتی شکوهیه قم.

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

15,000,000تومان2,000,000تومان
۱۵۰مترسوله ابتدای شهرک صنعتی شکوهیه قم جهت انباراجاره داده میشود.
15,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 975
سوله : 150

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل