مقايسه آگهی ها

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

100,000,000تومان16,000,000تومان
قیمت سوله سنگبری در بهترین منطقه در شهرک شمس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

100,000,000تومان16,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

5,200,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

2,860,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

60,000,000تومان6,000,000تومان
۴۸۰۰متر زمین ۶۰۰مترسوله،مناسب انبار،شهرک صنعتی صفادشت/املاک سوله

زمین : 4800
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

60,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

700,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله
700,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره انبار و کارگاه در بهترین منطقه شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل