مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 110
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 110

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1530
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 1530

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 2218
سوله : 900
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

2,900,000,000تومان

زمین : 2218
سوله : 900
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 2560
سوله : 1400
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2560
سوله : 1400
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 5500
سوله : 3000
اداری : 500
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3000
اداری : 500

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 800
پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 800

پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 6200
سوله : 4200
اداری : 100
پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 6200
سوله : 4200
اداری : 100

پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 300
پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 300

پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل