مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,150,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3100
سوله : 850
اداری : 110
صنعتی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 3100
سوله : 850
اداری : 110

صنعتی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1600
سوله : 750
اداری : 40
برق والکترونیک

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان6,500,000تومان

زمین : 1600
سوله : 750
اداری : 40

برق والکترونیک

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2300
سوله : 1500
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 1500
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60
سلولزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

150,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60

سلولزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,000,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه کارگاه کوچک-اجاره کارگاه و کارخانه املاک صنعتی خرید وفروش-اجاره کارگاه و کارخانه کارگاه کوچک تهران- خرید سوله فوری

زمین : 1655
سوله : 1950
اداری : 250
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,000,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1655
سوله : 1950
اداری : 250

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 38
سوله : 38
تجاری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

45,000,000تومان

زمین : 38
سوله : 38

تجاری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 32
سوله : 32
تجاری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

120,000,000تومان1,200,000تومان

زمین : 32
سوله : 32

تجاری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل