مقايسه آگهی ها

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 50
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,450,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 50

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 40
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 40

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 60
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 60

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 150
پلاستیک

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 250
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 250

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 1876
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

550,000,000تومان

زمین : 1876

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 1080
سوله : 550
اداری : 80
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1080
سوله : 550
اداری : 80

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 60
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

50,000,000تومان600تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 60

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

1,150,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

فلزی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل