مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 60
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 60

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 150
پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 250
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 250

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1876
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

550,000,000تومان

زمین : 1876

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1080
سوله : 550
اداری : 80
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1080
سوله : 550
اداری : 80

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 60
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

50,000,000تومان600تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 60

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,150,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

فلزی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره کارخانه در شهرک صنعتی عباس اباد

زمین : 3100
سوله : 850
اداری : 110
صنعتی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 3100
سوله : 850
اداری : 110

صنعتی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل