مقايسه آگهی ها

150,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی – شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد
150,000,000تومان

زمین : 180

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

6,000,000,000تومان
کرایه کارگاه صنعتی شهرک عباس آباد-املاک سوله

زمین : 4050
سوله : 700
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

6,000,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 700
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

1,500,000,000تومان
فروش زمین با مترا ژ9000 متر در شهرک صنعتی محمود آباد قم

زمین : 9000
سوله : 2000
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

1,500,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2000

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

زمین : 1600
سوله : 510
اداری : 81
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

750,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 510
اداری : 81

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

1,200,000,000تومان
فروش کارخانه 500 متری در شهرک صنعتی محمود آباد قم

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

1,200,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

720,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

720,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس