زمین : 3750
سوله : 1600
اداری : 80

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 3750
سوله : 1600
اداری : 80

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

زمین : 3750
سوله : 1400
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

4,000,000,000تومان

زمین : 3750
سوله : 1400
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

4,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 11000
سوله : 800
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

6,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 800
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

1,800,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

زمین : 4050
سوله : 700
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

6,000,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 700
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

زمین : 180
سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

950,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

زمین : 55000
سوله : 1000
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

12,000,000,000تومان

زمین : 55000
سوله : 1000
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

زمین : 11000
سوله : 2700
اداری : 160

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

11,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 2700
اداری : 160

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

زمین : 1720
سوله : 530
اداری : 90
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

1,800,000,000تومان

زمین : 1720
سوله : 530
اداری : 90

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

850,000,000تومان
اجاره سوله 1000 متری بسته بندی حبوبات در شهرک صنعتی صفادشت (دهک)

زمین : 180
سوله : 300
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

850,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 300
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 200
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

7,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 200

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

زمین : 360
سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

1,200,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

1,200,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

1,200,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

3,000,000,000تومان
فروش زمین با مترا ژ9000 متر در شهرک صنعتی محمود آباد قم

زمین : 9000
سوله : 2000
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

3,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2000

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱