مقايسه آگهی ها

زمین : 1600
سوله : 510
اداری : 81
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

750,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 510
اداری : 81

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

720,000,000تومان
خرید سوله 500 متری در شهرک صنعتی محموداباد قم زیرقیمت

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

720,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

زمین : 4050
سوله : 700
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

6,000,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 700
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

750,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس