8,000,000,000تومان
خرید کارخانه آجر با متراژ ۲۵۰۰ متر سوله در شهرک صنعتی محمود آباد قم

سوله : 2500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

8,000,000,000تومان

زمین : 55000
سوله : 2500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

9,000,000,000تومان
فروش کارخانه آجر در فاز ۱ شهرک صنعتی محمود آباد قم

سوله : 3000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

9,000,000,000تومان

زمین : 45800
سوله : 3000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

5,500,000,000تومان
واگذاری سالن ۱۵۰۰ متر با کاربری فلزی در فاز ۲ شهرک صنعتی محمود آباد قم

سوله : 1500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

5,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

2,200,000,000تومان
فروش کارخانه ۵۰۰ متری در شهرک صنعتی محمود آباد قم

سوله : 500
اداری : 70
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

2,200,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,800,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 530
اداری : 90
سایر, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,800,000,000تومان

زمین : 1720
سوله : 530
اداری : 90

سایر, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

12,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 1000
اداری : 140
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

12,000,000,000تومان

زمین : 55000
سوله : 1000
اداری : 140

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,200,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,200,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

950,000,000تومان
فروش کارگاه ۱۸۰ متری در شهرک صنعتی محمود آباد قم

سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

950,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,200,000,000تومان
فروش سوله در حال ساخت با متراژ ۱۸۰ متر در شهرک صنعتی محمود آباد قم

سوله : 180
اداری : 20
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,200,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,200,000,000تومان
فروش کارگاه در حال ساخت در شهرک صنعتی محمود آباد قم

سوله : 180
اداری : 20
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,200,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 20

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

7,500,000,000تومان
blank

سوله : 2000
اداری : 200
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

7,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 200

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

2,000,000,000تومان
قیمت کارگاه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 78
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

2,000,000,000تومان

زمین : 20
سوله : 78

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

4,500,000,000تومان
فروش سوله فلزی با متراژ ۱۶۰۰ متر در شهرک صنعتی محمود آباد قم

سوله : 1600
اداری : 80

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 3750
سوله : 1600
اداری : 80

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

4,000,000,000تومان
اجاره سوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی چرمشهر

سوله : 1400
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

4,000,000,000تومان

زمین : 3750
سوله : 1400
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

6,000,000,000تومان
فروش کارخانه سنگبری در فاز ۱ شهرک صنعتی محمود آباد قم

سوله : 800
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

6,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 800
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

6,000,000,000تومان
کرایه کارگاه صنعتی شهرک عباس آباد-املاک سوله

سوله : 700
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

6,000,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 700
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶