30,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1220
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

30,000,000,000تومان

زمین : 2760
سوله : 1220
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

18,135,000,000تومان
فروش زمین صنعتی
18,135,000,000تومان

زمین : 2790

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

18,140,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

18,140,000,000تومان

زمین : 2790

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

30,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1200
اداری : 135
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

30,000,000,000تومان

زمین : 2760
سوله : 1200
اداری : 135

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

4,200,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

4,200,000,000تومان

زمین : 730
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

30,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 1230
اداری : 420
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

30,000,000,000تومان

زمین : 2760
سوله : 1230
اداری : 420

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

200,000,000تومان22,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

200,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

30,000,000,000تومان
قیمت فروش کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1240
اداری : 410
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

30,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1240
اداری : 410

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

55,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 1500
اداری : 325
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

55,000,000,000تومان

زمین : 3805
سوله : 1500
اداری : 325

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

55,000,000,000تومان
blank

سوله : 3500
اداری : 325
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

55,000,000,000تومان

زمین : 3805
سوله : 3500
اداری : 325

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

7,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 1300 متری در محدوده قرچک

سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

7,000,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

30,000,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1230
اداری : 134
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

30,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1230
اداری : 134

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

50,000,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

سوله : 2800
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

50,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2800
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

200,000,000تومان45,000,000تومان
blank

سوله : 1300
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

200,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1300
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

50,000,000,000تومان
اجاره کارخانه با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 3875
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

50,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3875
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

4,200,000,000تومان
blank

سوله : 288
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

4,200,000,000تومان

زمین : 646
سوله : 288
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷