زمین : 2700
سوله : 1230
اداری : 134
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

30,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1230
اداری : 134

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

50,000,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

زمین : 4000
سوله : 2800
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

50,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2800
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

200,000,000تومان45,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 2700
سوله : 1300
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

200,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1300
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

50,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در اتوبان آزادگان

زمین : 4000
سوله : 3875
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

50,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3875
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

4,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 646
سوله : 288
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

4,200,000,000تومان

زمین : 646
سوله : 288
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷