30,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 2700
سوله : 1240
اداری : 410
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

30,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1240
اداری : 410

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

55,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در متراژهای مختلف در خاتون آباد

زمین : 3805
سوله : 1500
اداری : 325
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

55,000,000,000تومان

زمین : 3805
سوله : 1500
اداری : 325

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

زمین : 3805
سوله : 3500
اداری : 325
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

55,000,000,000تومان

زمین : 3805
سوله : 3500
اداری : 325

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

7,000,000,000تومان
اجاره سوله 300 متری در محدوده شهرک صنعتی گلگون

زمین : 700
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

7,000,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

زمین : 2700
سوله : 1230
اداری : 134
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

30,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1230
اداری : 134

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

50,000,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

زمین : 4000
سوله : 2800
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

50,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2800
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

200,000,000تومان45,000,000تومان
blank

زمین : 2700
سوله : 1300
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

200,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1300
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

50,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه مناسب مشاغل مختلف در شهر زاویه

زمین : 4000
سوله : 3875
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

50,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3875
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

4,200,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 646
سوله : 288
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

4,200,000,000تومان

زمین : 646
سوله : 288
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷