مقايسه آگهی ها

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 2050
اداری : 120
صنایع چوب

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2050
اداری : 120

صنایع چوب

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 3400
سوله : 2000
اداری : 320
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 3400
سوله : 2000
اداری : 320

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 25
پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 25

پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1250
سوله : 540
اداری : 180
ریخته گری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 540
اداری : 180

ریخته گری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 2300
سوله : 850
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 850
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 220
فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 220

فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل