مقايسه آگهی ها

زمین : 2100
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 1800
اداری : 200
سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,850,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1800
اداری : 200

سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2800
سوله : 1200
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1200
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

850,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 50
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 50

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2250
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

100,000,000تومان4,500,000تومان
سوله ۴۰۰متری درشهرک پایتخت

زمین : 1500
سوله : 400
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

100,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 1500
سوله : 400
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 550
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل