مقايسه آگهی ها

750,000,000تومان
شهرک صنعتی پایتخت فروش کارگاه در علی آباد۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120
فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

750,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120

فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

450,000,000تومان
فروش سالن۷۰۰متری در شهرک صنعتی پایتخت ( علی آباد )۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 1500
سوله : 700
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

450,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,500,000,000تومان
فروش کارخانه در علی آباد شهرک صنعتی پایتخت ۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

199,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

800,000,000تومان
فروش سوله۹۰۰متری در علی آباد پایتخت ۵۶۲۲۸۰۰۹-۰۲۱

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

30,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره ارزان ترین انبار در شهرک صنعتی پایتخت -علی اباد/گروه املاک سوله

زمین : 1500
سوله : 850
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

30,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 850
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل