مقايسه آگهی ها

زمین : 3000
سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

1,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

1,500,000,000تومان

زمین : 100000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

1,200,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس