مقايسه آگهی ها

3,400,000,000تومان
فروش زمین،4000 متر شهرک صنعتی پرند 56417929-021

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

3,400,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

7,500,000,000تومان
فروش انبار، تهران

زمین : 2400
سوله : 3300
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

7,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 3300
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

3,400,000,000تومان
فروش زمین چهاردیواری شده در شهرک صنعتی پرند ۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

3,400,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

1,000,000,000تومان
خرید کارخانه، مواد غذایی در شهرستان سبزه وار 66661330

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

1,000,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

100,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره انبار 600 متری شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 1000
سوله : 720
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 720
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

زمین : 4800
سوله : 3000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

6,300,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 3000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

8,000,000,000تومان
فروش انبار تهران ۵۶۲۱۷۹۲۹-۰۲۱

زمین : 4000
سوله : 2100
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

8,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2100
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

1,000,000,000تومان
فروش زمین ۴۰۰۰ متری در شهرک صنعتی پرند

زمین : 4100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

1,000,000,000تومان

زمین : 4100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

7,500,000,000تومان
فروش سوله 1200 متر ،زون شیمیایی ، شهرک صنعتی نصیرآباد

زمین : 4500
سوله : 3500
اداری : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

7,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 3500
اداری : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس