مقايسه آگهی ها

5,500,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه در شهرک صنعتی پرند

زمین : 3350
سوله : 720
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 20 دقیقه قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 3350
سوله : 720
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 20 دقیقه قبل

زمین : 3712
سوله : 2040
اداری : 650

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 3712
سوله : 2040
اداری : 650

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 3500
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 3500
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 20000
سوله : 2400
اداری : 1000
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 2400
اداری : 1000

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

900,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 4200
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

900,000,000تومان

زمین : 4200

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

100,000,000تومان13,000,000تومان
رهن اجاره سوله۱۵۰۰ متری در پرند

زمین : 5500
سوله : 1500
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1500
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 5500
سوله : 1500
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1500
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس