شهرک صنعتی پرند کجاست؟

شهرک صنعتی پرند، در 35 کیلومتری جاده ساوه و همجوار شهر پرند واقع گردیده است . شهرک صنعتی پرند دارای سه منطقه بوده و عمده فعالیت در این شهرک صنایع فلزی است. شهرک صنعتی پرند فاصله کوتاهی با شهرک های صنعتی شمس آباد،شکوهیه، نصیراباد قرار دارد. دفتر شعبه 4 گروه املاک صنعتی سوله در این شهرک واقع گردیده است برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید 02156417929

22,000,000,000تومان
فروش فوری سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

سوله : 16000
اداری : 2880
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

22,000,000,000تومان

زمین : 14850
سوله : 16000
اداری : 2880

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

6,300,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

سوله : 2500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

6,300,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

2,500,000,000تومان
فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

سوله : 900
اداری : 310
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

2,500,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 900
اداری : 310

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

5,000,000,000تومان
فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

سوله : 3000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

5,000,000,000تومان

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

1,460,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

سوله : 890
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

1,460,000,000تومان

زمین : 1460
سوله : 890
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

1,900,000,000تومان
فروش اکازیون واقعی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

سوله : 800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

1,900,000,000تومان

زمین : 1362
سوله : 800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

1,800,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

1,800,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

2,500,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

2,500,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

1,800,000,000تومان
فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

1,800,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰