شهرک صنعتی پیشوا که یکی از شهرک های صنعتی شهرستان ورامین در استان تهران است در مساحت ۳۸۰ هکتار،بالغ بر ۸ طرح در دست ساخت و ۱۰ واحد صنعتی به بهره برداری رسیده و ۳۴ قرار داد منعقد شده را شامل می‌شود. شهرک صنعتی پیشوا واقع در کیلومتر ۴۵ بزرگراه امام رضا (ع) در کیلومتر ۹ محور شریف آباد-پیشوا دارای انشعابات آب و برق است. این شهرک یکی از معدود شهرک های صنعتی کشوراست. که با دارا بودن ۳۰ حلقه چاه آب با دبی ۹۱۰ لیتراز آب شیرین برخوردار است. که صنایع غذایی و صنایع آب بر در تأمین آب مورد نیاز فعالیت خود با هیچ کمبود آبی مواجه نیست

گروه کارشناسان ما در این شهرک بهترین موارد را دارند 02136470289

زمین : 3811
سوله : 1100
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

5,500,000,000تومان

زمین : 3811
سوله : 1100
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

5,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

5,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

زمین : 1960
سوله : 1000
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

5,000,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 1000
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

زمین : 22500
سوله : 3200
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

10,000,000,000تومان

زمین : 22500
سوله : 3200
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶