مقايسه آگهی ها

5,000,000,000تومان
شهرک صنعتی محمود اباد اصفهان کارگاه فروشی

زمین : 3500
سوله : 1300
اداری : 24
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

5,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1300
اداری : 24

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

8,000,000,000تومان
اجاره سوله 1000 متری بسته بندی حبوبات در شهرک صنعتی صفادشت (دهک)

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

8,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 70
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

1,100,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 70

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس