مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره ،کارخانه مواد غذایی شهرک صنعتی گرمسار 36470289-021

زمین : 12000
سوله : 1500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 1500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

زمین : 2700
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

1,300,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 100
شیمیایی

نام مشاور : حسینی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

1,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 100

شیمیایی

نام مشاور : حسینی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

100,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 1260
اداری : 75
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1260
اداری : 75

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

زمین : 4800
سوله : 950
قطعات بتونی و موزاییک

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

3,600,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 950

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

10,000,000تومان1,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

10,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

1,250,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,250,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,300,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

650,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 2250
سوله : 228
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

650,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 228
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس