مقايسه آگهی ها

زمین : 4800
سوله : 950
قطعات بتونی و موزاییک

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

3,600,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 950

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

10,000,000تومان1,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 12
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

10,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 12

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,250,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,250,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

650,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 2250
سوله : 228
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

650,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 228
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

2,600,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

600,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

600,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

650,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

350,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل