مقايسه آگهی ها

زمین : 1516
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

180,000,000تومان

زمین : 1516

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1960
سوله : 900
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,800,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 900
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 4200
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

580,000,000تومان

زمین : 4200

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان1,700,000تومان
اجاره ۵۵۰ متر سوله در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 1550
سوله : 550
اداری : 200
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان1,700,000تومان

زمین : 1550
سوله : 550
اداری : 200

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1100
سوله : 700
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 700
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 432
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 432
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85
پلاستیک

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85

پلاستیک

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل