مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی جنت اباد در جاده جاوران بعد از شریف اباد تهران و در مجاورت شهرک صنعتی پایتخت واقع گردیده است این شهرک در محدوده استان سمنان قرار گرفته و در این شهرک غالب فعالیت ها میباشد که عمده ان کاربری شیمیایی و فلزی میباشد شهرک صنعتی جنت اباد از جمله شهرک های صنعتی مستعد و در حال رشد در منطقه میباشد گروه املاک صنعتی سوله کارشناسان زبده ای در این شهرک دارد که شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر از این شهرک تماس داشته باشید 02136470289

4,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین

زمین : 4318
سوله : 1800
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

4,000,000,000تومان

زمین : 4318
سوله : 1800
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 128
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

370,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 128

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1,500,000,000تومان
کارخانه تولید روغن خوراکی همدان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1,500,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

زمین : 2100
سوله : 1060
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

2,700,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 1060
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

زمین : 1100
سوله : 700
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

4,000,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 700
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1,650,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

زمین : 6000
سوله : 436
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 436
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

زمین : 100
سوله : 700
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

2,000,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 700
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

زمین : 2500
سوله : 1250
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

50,000,000تومان7,500,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1250
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس