مقايسه آگهی ها

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

3,500,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

زمین : 17500
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

8,000,000,000تومان

زمین : 17500
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

زمین : 10200
سوله : 2460
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

12,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 2460

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

زمین : 1200
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

400,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

3,900,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 17400
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

3,900,000,000تومان

زمین : 17400
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

1,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

1,500,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

850,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1375
سوله : 720
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

850,000,000تومان

زمین : 1375
سوله : 720
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

1,300,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس