مقايسه آگهی ها

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

5,700,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

100,000,000تومان16,000,000تومان
سوله فروشی-سوله اجاره-اجاره سوله-خرید سوله-معاوضه سوله-

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان16,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

2,860,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

2,860,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

60,000,000تومان6,000,000تومان
۴۸۰۰متر زمین ۶۰۰مترسوله،مناسب انبار،شهرک صنعتی صفادشت/املاک سوله

زمین : 4800
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

60,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

700,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله
700,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره انبار و کارگاه در بهترین منطقه شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

5,000,000,000تومان
فروش کارخانه صنعتی در بهترین نقطه در شهرک صنعتی صفا دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2800
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2800
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل