مقايسه آگهی ها

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,860,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,860,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

60,000,000تومان6,000,000تومان
۴۸۰۰متر زمین ۶۰۰مترسوله،مناسب انبار،شهرک صنعتی صفادشت/املاک سوله

زمین : 4800
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

60,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

700,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله
700,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره انبار و کارگاه در بهترین منطقه شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 2800
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2800
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

16,000,000,000تومان
خرید وفروش کارخانه مواد غدایی در بهترین نقطه در شهرک صنعتی صفا دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 15000
سوله : 10000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

16,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 10000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,100,000,000تومان
فروش زمین با قیمت ویژه در بهترین تقطه در شهرک صنعتی صفا دشت/املاک صنعتی سوله
1,100,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل