مقايسه آگهی ها

احمد آباد مستوفی در بزرگراه ازادگان واقع شده کیلومتر 7 جاده قدیم کرج م تقاطع بزرگراه ازادگان واقع گردیده که از جنوب به حسن اباد خالصه و سپس به اسلامشهر منتهی میشود و از محدوده شهری شهر اسلامشهر میباشد و در محدوده مسکونی و صنعتی واقع گردیده و دارای باغ و باغچه های کوچک و بزرگی میباشد این شهر کوچک با شهرداری مستقل و اعضای شورای شهر مدیریت میشود و به اتوبان ساوه دسترسی دارد و جز شهرداری اسلامشهر میباشد و حسن اباد خالصه یکی از محله های احمد اباد مستوفی میباشد این منطقه نیز بصورت صنعتی مسکونی میباشد تلفن تماس با کارشناسان گروه املاک صنعتی سوله 02166661330


زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 55
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

5,200,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 55

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

1,000,000,000تومان120,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 7000
سوله : 7000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1,000,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 7000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1,100,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 495
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1,100,000,000تومان

زمین : 495

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

50,000,000تومان10,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 750
سوله : 550
اداری : 38
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 750
سوله : 550
اداری : 38

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

200,000,000تومان23,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 2000
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

200,000,000تومان23,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

64,800,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

64,800,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

50,000,000تومان10تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

50,000,000تومان10تومان

زمین : 6000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

200,000,000تومان90,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 28000
سوله : 7500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

200,000,000تومان90,000,000تومان

زمین : 28000
سوله : 7500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

20,000,000تومان7,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1400
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

20,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

1,200,000,000تومان
اجاره انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 60 متردوطبقه
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

1,200,000,000تومان

زمین : 60 متردوطبقه

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

17,000,000,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 4250
سوله : 35
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

17,000,000,000تومان

زمین : 4250
سوله : 35

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

17,500,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

17,500,000,000تومان

زمین : 3500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳