مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره ۹۰۰ متر انبار در احمد آباد مستوفی

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره ۲۰۰ متر کارگاه در احمدآباد مستوفی ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 800
سوله : 110
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 110

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان23,000,000تومان
اجاره ۹۰۰ متر سوله با قیمت مناسب در کوی افسران

زمین : 2000
سوله : 900
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

200,000,000تومان23,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره انبار در تهران-گروه تخصصی املاک صنعتی سوله

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 10
تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 10

تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

500,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره ۱۵۰۰ متر سالن و ۱۳۰۰ متر مسقف در احمد آباد مستوفی

زمین : 4000
سوله : 1500
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

500,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 300
اداری : 55
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 300
اداری : 55

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل