احمد آباد مستوفی در بزرگراه ازادگان واقع شده کیلومتر 7 جاده قدیم کرج م تقاطع بزرگراه ازادگان واقع گردیده که از جنوب به حسن اباد خالصه و سپس به اسلامشهر منتهی میشود و از محدوده شهری شهر اسلامشهر میباشد و در محدوده مسکونی و صنعتی واقع گردیده و دارای باغ و باغچه های کوچک و بزرگی میباشد این شهر کوچک با شهرداری مستقل و اعضای شورای شهر مدیریت میشود و به اتوبان ساوه دسترسی دارد و جز شهرداری اسلامشهر میباشد و حسن اباد خالصه یکی از محله های احمد اباد مستوفی میباشد این منطقه نیز بصورت صنعتی مسکونی میباشد تلفن تماس با کارشناسان گروه املاک صنعتی سوله 02166661330

800,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 140

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

800,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 140

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

40,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

7,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 5000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

7,500,000,000تومان

زمین : 5000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

200,000,000تومان8,500,000تومان
فروش کارگاه در شهرک صنعتی کوثر

زمین : 360
سوله : 360
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

200,000,000تومان8,500,000تومان

زمین : 360
سوله : 360
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

300,000,000تومان21,000,000تومان
فروش کارگاه در شهرک صنعتی کوثر

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 50
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

300,000,000تومان21,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 50

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

50,000,000تومان7,500,000تومان
اجاره کارگاه صنعتی 600 متری در محدوده شهریار

زمین : 250
سوله : 160
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

50,000,000تومان7,500,000تومان

زمین : 250
سوله : 160
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سالن مناسب بسته بندی در محدوده شهرقدس

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

16,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 2300
اداری : 50
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

16,000,000,000تومان

زمین : 2300
اداری : 50

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

زمین : 33000
سوله : 5000
اداری : 24
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

120,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 5000
اداری : 24

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

20,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی 300 متری در خورین ورامین

زمین : 300
سوله : 300
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

20,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

15,000,000تومان1,500,000تومان
blank

زمین : 450
سوله : 450
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

15,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 450
سوله : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

50,000,000تومان6,000,000تومان
blank

زمین : 360
سوله : 360
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 360

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

200,000,000تومان12,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 40
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

200,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 40

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

3,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 2100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

3,500,000,000تومان

زمین : 2100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

20,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1605
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

20,000,000,000تومان

زمین : 1605

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

4,160,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی 300 متری در خورین ورامین

زمین : 520
سوله : 320
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

4,160,000,000تومان

زمین : 520
سوله : 320
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹