منطقه صنعتی اشتهارد در غرب استان البرز قرار گرفته است منطقه ای مسکونی صنعتی بشمارز می اید و شهرک صنعتی اشتهارد نیز در این شهر میباشد

4,000,000,000تومان
اجاره ملک مناسب انبار در منطقه صنعتی آلوئک

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

4,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

12,000,000,000تومان
فروش سالن صنعتی در اشتهارد با قیمت و موقعیت مناسب

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

12,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

2,500,000,000تومان
فروش سوله کوچک در اشتهارد با ذون متفرقه

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

2,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

ارایشی بهداشتی, تجهیزات پزشکی, داروسازی دارویی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

ارایشی بهداشتی, تجهیزات پزشکی, داروسازی دارویی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

زمین : 4600
سوله : 1518
اداری : 140
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

15,000,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1518
اداری : 140

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

زمین : 250000
سوله : 200000
اداری : 145
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

40,000,000,000تومان

زمین : 250000
سوله : 200000
اداری : 145

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

10,000,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

10,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 1400
سوله : 780
اداری : 200
سلولزی, صنعتی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

2,200,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 780
اداری : 200

سلولزی, صنعتی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

5,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در متراژهای مختلف در منطقه شهریار

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 75
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

5,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 75

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

6,000,000,000تومان
شهرک صنعتی اسکو خرید و فروش کارخانه کارگاه

زمین : 10 هکتار
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

6,000,000,000تومان

زمین : 10 هکتار

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

1,100,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1200
سوله : 360

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

1,100,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 360

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵