مقايسه آگهی ها

این جاده از سراه افسریه اغاز شده و بنام جاده امام رضا میپیوندد .این جاده دارای شهرک های صنعتی زیادی در خود دارد .جاده خاوران محل تردد کامیون ها بوده و محدودیت تردد در ان نمیباشد. محله هایی همچون مامارند.پاکدشت در این جاده وجود دارند.جاده خاوران از جاده های مواصلاتی مهم شرق استان تهران میباشد. گروه املاک صنعتی سوله در جاده خاوران دارای شعبه میباشد 02136470289

510,000,000تومان
فروش فوری سالن سوله و کارگاه در جاده خاوران

زمین : 510
سوله : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

510,000,000تومان

زمین : 510
سوله : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

زمین : 677
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

1,015,000,000تومان

زمین : 677

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

2,600,000,000تومان

زمین : 26000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

200,000,000تومان50,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است
200,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1156
سوله : 517

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 800
سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

30,000,000تومان4,250,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 250
سوله : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

30,000,000تومان4,250,000تومان

زمین : 250
سوله : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

11,000,000,000تومان

زمین : 140000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

2,600,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله
2,600,000,000تومان

زمین : 26000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

زمین : 2500
سوله : 1500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

1,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

40,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است
40,000,000تومان

زمین : 120
سوله : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

20,000,000تومان3,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 20
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 20
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس