مقايسه آگهی ها

زمین : 392
سوله : 220
اداری : 80
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 392
سوله : 220
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 29500
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

50,000,000,000تومان

زمین : 29500
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 20
تولیدی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 20

تولیدی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 305
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 305
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 10000
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 40000
سوله : 6200
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 6200

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 200
سوله : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

10,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل