این جاده از سراه افسریه اغاز شده و بنام جاده امام رضا میپیوندد .این جاده دارای شهرک های صنعتی زیادی در خود دارد .جاده خاوران محل تردد کامیون ها بوده و محدودیت تردد در ان نمیباشد. محله هایی همچون مامارند.پاکدشت در این جاده وجود دارند.جاده خاوران از جاده های مواصلاتی مهم شرق استان تهران میباشد. گروه املاک صنعتی سوله در جاده خاوران دارای شعبه میباشد 02136470289

3,500,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 180
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

3,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 180
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

62,000,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 750
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

62,000,000,000تومان

زمین : 4170
سوله : 750
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

200,000,000تومان30,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1260
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1260
سوله : 1260

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

6,000,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

6,000,000,000تومان

زمین : 4200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارگاه 1000 متری در منطقه جاده خاوران

سوله : 500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

17,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 800
اداری : 248
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

17,000,000,000تومان

زمین : 1048
سوله : 800
اداری : 248

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

100,000,000تومان14,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

100,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

15,500,000,000تومان
قیمت فروش کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 800
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

15,500,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 800
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

100,000,000تومان45,000,000تومان
blank

سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

100,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

50,000,000تومان15,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

10,000,000تومان45,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 530
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

10,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 530

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

10,000,000تومان20,000,000تومان
blank

سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

10,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

150,000,000تومان50,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

150,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

67,886,000,000تومان
09153221484
67,886,000,000تومان

زمین : 5222

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

7,000,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

7,000,000,000تومان

زمین : 3500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

25,000,000,000تومان
اجاره سوله 400 متری مناسب انبار در جاده مخصوص

سوله : 3000
اداری : 550
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

25,000,000,000تومان

زمین : 7800
سوله : 3000
اداری : 550

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵