مقايسه آگهی ها

جاده ساوه جاده از راه های اصلی در استان تهران میباشد .که بین تهران و استان ساوه قرار گرفته است جاده از منطقه پاسگاه نعمت اباد تهران اغاز میگردد و در مسیر خود محله هایی از جمله چهاردانگه.اسلامشهر .باغ فیض و گلستان را داردو شهرک های صنعتی از جمله شهرک صنعتی چهار دانگه. شهرک صنعتی چیچکلو.شهرک صنعتی پرند.شهرک صنعتی نصیراباد وشهرک صنعتی کاوه را در خود دارد.

ارتباط با کارشناسان ما در جاده ساوه 02156417929

زمین : 15000
سوله : 5700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

زمین : 15000
سوله : 5700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

1,500,000,000تومان
فروش انبار سالن سوله یا کارگاه در جاده ساوه

زمین : 1500
سوله : 1500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

1,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

8,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار کارگاه و کارخانه در جاده ساوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 6826
سوله : 1500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

8,000,000,000تومان

زمین : 6826
سوله : 1500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

16,464,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

14,000,000,000تومان
بر اتوبان ساوه به تهران 20 هکتار زمین با جواز ساخت یک هکتار سوله

زمین : 200000
سوله : 10000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

14,000,000,000تومان

زمین : 200000
سوله : 10000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

زمین : 235
سوله : 235
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

10,570,000,000تومان

زمین : 235
سوله : 235

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

زمین : 156
سوله : 156
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

7,020,000,000تومان

زمین : 156
سوله : 156

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

15,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 8000
سوله : 1700
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

15,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1700
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

250,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 220
سوله : 100
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

250,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 100
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

150,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی در ابتدای جاده ساوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 150
سوله : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

150,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

39,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار کارگاه و کارخانه در جاده ساوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 39000
سوله : 4000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

39,000,000,000تومان

زمین : 39000
سوله : 4000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس