مقايسه آگهی ها

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100
کشاورزی

نام مشاور : ashkezari

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,600,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100

کشاورزی

نام مشاور : ashkezari

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20
صنایع چوب

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

70,000,000تومان300,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20

صنایع چوب

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450
فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

9,600,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450

فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

10,000,000,000تومان
تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری

زمین : 780
سوله : 300
تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 780
سوله : 300

تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

10,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه تولیدی با تمام امکانات در جاده ساوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

10,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

6,000,000,000تومان
خرید و فروش زمین با شرایط استثنائی در جاده ساوه/املاک صنعتی سوله
6,000,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل