مقايسه آگهی ها

زمین : 5500
سوله : 1300
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1300
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100
کشاورزی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,600,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100

کشاورزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20
صنایع چوب

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

70,000,000تومان300,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20

صنایع چوب

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450
فلزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

9,600,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450

فلزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

10,000,000,000تومان
تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری

زمین : 780
سوله : 300
تجاری

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 780
سوله : 300

تجاری

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

10,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه تولیدی با تمام امکانات در جاده ساوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس