مقايسه آگهی ها

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20
صنایع چوب

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

70,000,000تومان300,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20

صنایع چوب

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

9,600,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

10,000,000,000تومان
تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری

زمین : 780
سوله : 300
تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 780
سوله : 300

تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

10,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه تولیدی با تمام امکانات در جاده ساوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

10,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

6,000,000,000تومان
خرید و فروش زمین با شرایط استثنائی در جاده ساوه/املاک صنعتی سوله
6,000,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,500,000,000تومان
فروش استثنائی کارگاه و انبار کالا صنعتی در جاده ساوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل