مقايسه آگهی ها

3,500,000,000تومان
فروش گلخانه، 16300 متر، تهران ساوه 66661330-021

زمین : 16300
سوله : 10500
اداری : 50
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

3,500,000,000تومان

زمین : 16300
سوله : 10500
اداری : 50

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

6,500,000,000تومان
فروش زمین بر اتوبان ساوه -فروشنده واقعی

زمین : 20000
اداری : 1800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

6,500,000,000تومان

زمین : 20000
اداری : 1800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100
کشاورزی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

10,800,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

4,500,000,000تومان
فروش استثنائی کارگاه و کارخانه صنعتی در جاده ساوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 3500
سوله : 2600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

4,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 5500
سوله : 1300
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

8,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1300
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

9,600,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

70,000,000تومان300,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 20

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس