مقايسه آگهی ها

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 1800
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,600,000,000تومان
فروش زمین ۲۰۰۰ متر اتوبان قم -تهران

زمین : 2000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

1,600,000,000تومان

زمین : 2000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 2550
سوله : 600
اداری : 120
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

7,000,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 600
اداری : 120

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

2,700,000,000تومان

زمین : 2800

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

300,000,000تومان3,500,000تومان
۳۰۰ متر سوله  جاده قدیم قم تهران اجاره داده میشود

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

300,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس