مقايسه آگهی ها

300,000,000تومان3,500,000تومان
۳۰۰ متر سوله  جاده قدیم قم تهران اجاره داده میشود

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

300,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2550
سوله : 600
اداری : 120
فلزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 600
اداری : 120

فلزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس