مقايسه آگهی ها

16,900,000,000تومان
فروش فوری اکازیون کارخانه و کارگاه تولیدی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1850
سوله : 800
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

16,900,000,000تومان

زمین : 1850
سوله : 800
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

4,800,000,000تومان
شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 240
سوله : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

4,800,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

200,000,000تومان40,000,000تومان
فروش عالی سالن در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

200,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

150,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله در جاده قدیم کرج

زمین : 270
سوله : 240
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

150,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 240
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,000,000,000تومان100,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,000,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

50,000,000تومان4,500,000تومان
اجاره سالن 100 متری در ابتدای ورودی بندر انزلی

زمین : 90
سوله : 90
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 90
سوله : 90
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,950,000,000تومان
فروش 200 متر سالن در آیت الله سعیدی/املاک صنعتی سوله

زمین : 150
سوله : 150
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

1,950,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

150,000,000تومان8,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 260
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

150,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 260
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید