مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 1000
اداری : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 1000
اداری : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

ویژه
30,000,000تومان3,500,000تومان
اجاره اپارتمان اداری با سند اداری جاده قدیم کرج

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

30,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 130
سوله : 130
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

60,000,000تومان8تومان

زمین : 130
سوله : 130
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

10,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره سوله ۶۵متری در جاده قدیم کرج ۶۵ متری فتح ۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 65
سوله : 65
اداری : 20
تجاری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

10,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 65
سوله : 65
اداری : 20

تجاری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 210
سوله : 210
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

100,000,000تومان3تومان

زمین : 210
سوله : 210

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره سوله ۲۰۰متری درکرج چهارراه ایران خودرو۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

100,000,000تومان22,000,000تومان
خرید فروش رهن و اجاره انبار خریدوفروش موارد اکازیون سالن سوله کارگاه و کارخانه صنعتی در جاده کرج جاده قدیم کرج جاده مخصوص کرج

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

100,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 10500
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

27,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل