مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان
رهن ، اجاره کارگاه در فتح ، جاده قدیم کرج ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

400,000,000تومان40,000,000تومان
اجاره کارخانه تولید بتون در جاده قدیم کرج ۶۵ متری فتح

زمین : 3100
اداری : 253
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

400,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 3100
اداری : 253

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 60
سوله : 60
اداری : 28
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60
اداری : 28

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

300,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره سوله ۷۰۰ متری در ۱۷ شهریور ۶۵ متری فتح

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

300,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 280
سوله : 220
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 220

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 216
سوله : 176
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,200,000,000تومان

زمین : 216
سوله : 176
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل