مقايسه آگهی ها

زمین : 720
سوله : 290
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 720
سوله : 290
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1700
سوله : 1600
اداری : 800

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1600
اداری : 800

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 7500
سوله : 2800
اداری : 1100

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

40,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2800
اداری : 1100

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4450
سوله : 2000
اداری : 500

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

27,000,000,000تومان

زمین : 4450
سوله : 2000
اداری : 500

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1700
سوله : 1600
اداری : 800

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1600
اداری : 800

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارگاه ۵۰۰ متری در چیتگر جاده مخصوص کرج

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

ویژه
40,000,000,000تومان
اجاره 1100 متر سوله در منطقه صنعتی جاده خاوران

زمین : 4500
سوله : 4000
اداری : 2500

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

40,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 4000
اداری : 2500

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 720
سوله : 290
اداری : 50

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 720
سوله : 290
اداری : 50

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 600
سوله : 400
اداری : 100

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 400
اداری : 100

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل