مقايسه آگهی ها

7,000,000,000تومان
شرایط فوق العاده استثنائی انبار کالا در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 1660
سوله : 800
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

7,000,000,000تومان

زمین : 1660
سوله : 800
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 297
اداری : 270
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 297
اداری : 270

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

750,000,000تومان
انبار و سالن جهت اجاره شرایط عالی در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 600
سوله : 500
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

750,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 500
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 2650
سوله : 650
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

10,000,000,000تومان

زمین : 2650
سوله : 650
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

900,000,000تومان
شرایط عالی و اکازیون ملک صنعتی در جاده مخصوص کرج_املاک سوله
900,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

3,300,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

3,300,000,000تومان
انبار و سالن با بی نظیرترین امکانات صنعتی در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 950
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

3,300,000,000تومان

زمین : 950
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

150,000,000تومان20,000,000تومان
سالن سوله و انبار صنعتی فول موقعیت جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 1500
سوله : 1200
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1200
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 3500
سوله : 2400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

7,100,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس