4,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی مهدی آباد

سوله : 700
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

4,000,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

100,000,000تومان16,000,000تومان
خرید سالن و سوله با کاربری سلولزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 420
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

100,000,000تومان16,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 420
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

100,000,000تومان10,000,000تومان
blank

سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

40,000,000تومان20,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 400
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

40,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

500,000,000تومان70,000,000تومان
٤٠٠متر سوله با ارتفاع ٨متر جهت تولید پوشاک واقع در جاده آدران به سمت شهریار با امکانات زیر: ١-آهنکشی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات تولید ٢-سیستم های حفاظتی و حریق ٣-انشعابات قانونی و کامل ٤-دفتر اداری-سالن تولید-سالن برش-غذاخوری-رختکن ٥-امنیت و امکانات کامل شهرکی ٦-قابل اجاره فقط به شرکت یا شخص با برند مناسب و رزومه کاری موجه

سوله : 1200
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

500,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 1200
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

120,000,000تومان20,000,000تومان
٤٠٠متر سوله با ارتفاع ٨متر جهت تولید پوشاک واقع در جاده آدران به سمت شهریار با امکانات زیر: ١-آهنکشی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات تولید ٢-سیستم های حفاظتی و حریق ٣-انشعابات قانونی و کامل ٤-دفتر اداری-سالن تولید-سالن برش-غذاخوری-رختکن ٥-امنیت و امکانات کامل شهرکی ٦-قابل اجاره فقط به شرکت یا شخص با برند مناسب و رزومه کاری موجه

سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

120,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

12,000,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 140
اداری : 50
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

12,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 140
اداری : 50

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

100,000,000تومان9,121,940,724تومان
اجاره سوله بزرگ در منطقه صنعتی کمرد

سوله : 450
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

100,000,000تومان9,121,940,724تومان

زمین : 800
سوله : 450
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

200,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره کارگاه 1300 متری در محدوده قرچک

سوله : 700
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

200,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

100,000,000تومان800,000,000تومان
اجاره سوله بزرگ در منطقه صنعتی کمرد

سوله : 400
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

100,000,000تومان800,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 400
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

20,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارگاه 1300 متری در محدوده قرچک

سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

20,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

480,000,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 15000
اداری : 500
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

480,000,000,000تومان

زمین : 15000000
سوله : 15000
اداری : 500

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

1تومان10,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1تومان10,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

63,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 2000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

63,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

500,000,000تومان185,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله

سوله : 7500
اداری : 2500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

500,000,000تومان185,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 7500
اداری : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

174,600,000,000تومان
٤٠٠متر سوله با ارتفاع ٨متر جهت تولید پوشاک واقع در جاده آدران به سمت شهریار با امکانات زیر: ١-آهنکشی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات تولید ٢-سیستم های حفاظتی و حریق ٣-انشعابات قانونی و کامل ٤-دفتر اداری-سالن تولید-سالن برش-غذاخوری-رختکن ٥-امنیت و امکانات کامل شهرکی ٦-قابل اجاره فقط به شرکت یا شخص با برند مناسب و رزومه کاری موجه

سوله : 22000/400
اداری : 30
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

174,600,000,000تومان

زمین : 58200
سوله : 22000/400
اداری : 30

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴