12,000,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 6500
سوله : 1300
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

12,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1300
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

100,000,000تومان13,000,000تومان
فروش زمین 53000 متری در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 800
سوله : 360
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 360
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

4,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 360
سوله : 250
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

4,000,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 250
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

11,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 6000
سوله : 1200
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

11,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1200
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

50,000,000تومان1,500,000تومان
اجاره سوله و سالن 250 متری در منطقه ورامین

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 12
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 12

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

50,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره سالن و سوله مناسب سفره سازی در ورامین

زمین : 450
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

50,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

100,000,000تومان15,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

14,000,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در شهرک صنعتی ده حسن

زمین : 15000
سوله : 7000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

14,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 7000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

150,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 1000 متری در بابا سلمان شهریار

زمین : 1110
سوله : 720
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

150,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1110
سوله : 720
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 1000 متری در بابا سلمان شهریار

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

200,000,000تومان15,000,000تومان
فروش زمین 53000 متری در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

200,000,000تومان20,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

920,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

920,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

1,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

1,000,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

زمین : 300
سوله : 200
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

1,050,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 200
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

60,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 130
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

60,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸