مقايسه آگهی ها

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : hesam

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

نام مشاور : hesam

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان8تومان
اجاره استثنایی سالن و سوله در حومه ی کرج / املاک صنعتی سوله

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

100,000,000تومان8تومان

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

14,805,000,000تومان

زمین : 705
سوله : 288
اداری : 64

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

5,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

80,000,000تومان5,000,000تومان
رهن و اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

80,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

8,000,000,000تومان
فروش فوری کارخانه صنعتی در بهترین نقطه در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 1400
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1400
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

220,000,000تومان
فروش زمین در بهترین نقطه در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 520
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

220,000,000تومان

زمین : 520

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

990,000,000تومان
فروش مغازه اکازیون در بهترین نقطه در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 22
اداری : 10
تجاری

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

990,000,000تومان

زمین : 22
اداری : 10

تجاری

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل