مقايسه آگهی ها

زمین : 1725
سوله : 520
اداری : 180

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

6,900,000,000تومان

زمین : 1725
سوله : 520
اداری : 180

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

100,000,000تومان8تومان
اجاره استثنایی سالن و سوله در حومه ی کرج / املاک صنعتی سوله

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

100,000,000تومان8تومان

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

زمین : 705
سوله : 288
اداری : 64

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

14,805,000,000تومان

زمین : 705
سوله : 288
اداری : 64

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

5,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

80,000,000تومان5,000,000تومان
رهن و اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

80,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

زمین : 10000
سوله : 1400
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

8,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1400
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

220,000,000تومان
فروش زمین در بهترین نقطه در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 520
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

220,000,000تومان

زمین : 520

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

990,000,000تومان
فروش مغازه اکازیون در بهترین نقطه در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 22
اداری : 10
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

990,000,000تومان

زمین : 22
اداری : 10

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس