مقايسه آگهی ها

زمین : 1725
سوله : 520
اداری : 180

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

6,900,000,000تومان

زمین : 1725
سوله : 520
اداری : 180

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

100,000,000تومان8تومان
اجاره استثنایی سالن و سوله در حومه ی کرج / املاک صنعتی سوله

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان8تومان

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

14,805,000,000تومان

زمین : 705
سوله : 288
اداری : 64

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

80,000,000تومان5,000,000تومان
رهن و اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

80,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 10000
سوله : 1400
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1400
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

220,000,000تومان
فروش زمین در بهترین نقطه در حومه کرج/املاک صنعتی سوله
220,000,000تومان

زمین : 520

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس