خیابان اتحاد در جاده دماوند واقع شده است نزدیک‌ترین راه اصلی به قله دماوند است. خیابان اتحاد از مناطق صنعتی خیابان دماوند میباشد . این جاده یکی از قشنگترین جاده‌های جهان است که مردم ایران در سال هشتاد و نه بعد از جاده زیبای چالوس دومین جاده زیبای ایران انتخاب شده‌ است . این جاده از مهمترین جاده های پایتخت نیز محسوب میشود که از چهارراه تهرانپارس اغاز میشود . خیابان اتحاد یکی از فرعی های مهم این جاده میباشد در خیابان اتحاد 16 خیابان صنعتی میباشد که ساختار کارگاهی داشته و از گرانترین مناطق صنعتی شرق تهران را به خود اختصاص داده است این کارگاه ها از متزاژ کوچک تا ابعاد بزرگ میباشد که گروه املاک صنعتی سوله با اشراف کامل به این املاک ارایه مشاوره دقیق را دارد

تماس با کارشناسان ما  در خیابان اتحاد 02166661330

42,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 825
اداری : 57
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

42,000,000,000تومان

زمین : 908
سوله : 825
اداری : 57

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

35,000,000,000تومان
blank

سوله : 1300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

35,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

25,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

25,000,000,000تومان

زمین : 338
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

13,000,000,000تومان
اجاره سوله 800 متری مناسب انبار در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 220
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

13,000,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 220
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

31,200,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله

سوله : 800
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

31,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

17,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

17,000,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

15,000,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله

سوله : 600
اداری : 85
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

15,000,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 600
اداری : 85

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

33,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

33,000,000,000تومان

زمین : 1260
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

36,000,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

سوله : 507
اداری : 308
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

36,000,000,000تومان

زمین : 1190
سوله : 507
اداری : 308

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

3,600,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در خیابان اتحاد

سوله : 900
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

3,600,000,000تومان

زمین : 1801
سوله : 900
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

45,000,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

سوله : 1300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

45,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

10,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه خیابان اتحاد

سوله : 1600
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

10,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1600
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

40,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در خیابان اتحاد

سوله : 5000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

40,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

18,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه سالن صنعتی در خیابان اتحاد

سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

18,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

6,940,000,000تومان
فروش کارگاه و کارگاه صنعتی در خیابان اتحاد

سوله : 584
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

6,940,000,000تومان

زمین : 1068
سوله : 584
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

17,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در خیابان اتحاد

سوله : 850
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

17,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 850
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲