مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره انبار 210 متری در داخل شهر (تقاطع ولیعصر تهران) 66661330

زمین : 140
سوله : 210
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

100,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 210

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

زمین : 880
اداری : 430
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

17,000,000,000تومان

زمین : 880
اداری : 430

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

10,000,000تومان6,000,000تومان
رهن اجاره سالن۲۰۰ متری داخل شهر تهران ۳۶۴۷۰۲۸۹-۰۲۱

زمین : 2300
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

10,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

زمین : 4200
سوله : 1800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

30,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

زمین : 2500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

25,000,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

200,000,000تومان20,000,000تومان
تهران نو اجاره سوله ۵۵۰ متری با بهترین امکانات

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 1
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 1

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

15,000,000تومان3,500,000تومان
اجاره سالن-salon rent

زمین : 120
سوله : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

15,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 120
سوله : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

120,000,000,000تومان
تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری

زمین : 2600
اداری : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

120,000,000,000تومان

زمین : 2600
اداری : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس