مقايسه آگهی ها

10,000,000تومان6,000,000تومان
رهن اجاره سالن۲۰۰ متری داخل شهر تهران ۳۶۴۷۰۲۸۹-۰۲۱

زمین : 2300
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

10,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان
تهران نو اجاره سوله ۵۵۰ متری با بهترین امکانات

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 1
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 1

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

120,000,000,000تومان
تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری
120,000,000,000تومان

زمین : 2600
اداری : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 100

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 100

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 60000
سوله : 13000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 60000
سوله : 13000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

15,000,000تومان3,500,000تومان
اجاره سالن-salon rent

زمین : 120
سوله : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

15,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 120
سوله : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 400
سوله : 140
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 400
سوله : 140
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 400
سوله : 70
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل