مقايسه آگهی ها

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 21000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

3,000,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 180
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,200,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 180

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

7,000,000,000تومان
نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج

زمین : 20000

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 20000

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 6
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

10,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 6

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل