مقايسه آگهی ها

10,000,000,000تومان
کارخانه جاده قدیم تهران،5 کیلومتر مانده به قم بفروش میرسد

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

10,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

2,000,000تومان3,000,000تومان
سوله اجاره ای قم

زمین : 1000
سوله : 420
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 420

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,250,000,000تومان
فروش کارخانه 6000 متری در خیابان حسابی شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 2000
سوله : 1290
اداری : 10
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

1,250,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1290
اداری : 10

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

زمین : 3500
سوله : 500
اداری : 100
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

6,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 500
اداری : 100

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

2,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

41,000,000,000تومان
فروش انبار و بارانداز در شهرستان بندر عباس در حال کار

زمین : 62927
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

41,000,000,000تومان

زمین : 62927
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

زمین : 50000
صنعتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

9,000,000,000تومان

زمین : 50000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله با قیمت مناسب در استان قم

زمین : 4000
سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس