مقايسه آگهی ها

10,000,000,000تومان
فروش سوله تجاری انبار کارخانه سنگبری بر جاده خلیج فارس

زمین : 4000
سوله : 1600
اداری : 50
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1600
اداری : 50

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 1700
سوله : 250
اداری : 30
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

3,300,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 250
اداری : 30

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 3150
سوله : 1300
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3150
سوله : 1300
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

5,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 7400
سوله : 3000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

15,000,000,000تومان

زمین : 7400
سوله : 3000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50
مرغداری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50

مرغداری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

550,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 150
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 150

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس