مقايسه آگهی ها

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

16,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 73000

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

2,900,000,000تومان

زمین : 73000

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,500,000,000تومان
فروش کارخانه نساجی در ابهر زنجان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

نام مشاور : mvkh2612

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

نام مشاور : mvkh2612

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3300
سوله : 2500
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 2500

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل