مقايسه آگهی ها

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله با قیمت مناسب در استان قم

زمین : 4000
سوله : 1000
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 50000
صنعتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 50000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

154,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل