مقايسه آگهی ها

80,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله ارزان قیمت صنعتی در نزدیک تهران

زمین : 600
سوله : 430
اداری : 27
صنعتی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

80,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 430
اداری : 27

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره سوله ۸۴۰ متری جنوب تهران براتوبان قم

زمین : 2000
سوله : 10000000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 10000000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

100,000,000تومان5تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در محدوده جنوب تهران/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 1300
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1300
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,250,000,000تومان
خرید زیر قیمت انبار یا سوله صنعتی در محدوده جنوب تهران/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,250,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 45000
سوله : 200
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 45000
سوله : 200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,800,000,000تومان
فروش فوری ملک صنعتی زیر قیمت بعلت مسافرت

زمین : 45000
سوله : 300
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 45000
سوله : 300
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل