مقايسه آگهی ها

زمین : 1200
سوله : 800
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,550,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4500
سوله : 4500
اداری : 1500
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

45,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 4500
اداری : 1500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 20000
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 20000
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

80,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله ارزان قیمت صنعتی در نزدیک تهران

زمین : 600
سوله : 430
اداری : 27
صنعتی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

80,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 430
اداری : 27

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 10000000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 10000000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

100,000,000تومان5تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره ۶۵۰ متر سوله مناسب انبار بهداشتی در یافت آباد/ املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1300
سوله : 1300
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1300
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل