مقايسه آگهی ها

30,000,000تومان4,000,000تومان
رهن اجاره سوله ۳۰۰ متری محدوده شرق تهران۳۶۴۷۰۲۸۹-۰۲۱

زمین : 330
سوله : 300
اداری : 15
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

30,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 330
سوله : 300
اداری : 15

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 150
سوله : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

100,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره انبار در حکیمیه

زمین : 170
سوله : 170
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 170
سوله : 170

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

5,600,000,000تومان
فروش انبار کالا و دپو محصولات در محدوده شرق تهران/املاک صنعتی سوله

زمین : 5500
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

5,600,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 2288
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

300,000,000تومان

زمین : 2288

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان
فروش موارد اکازیون انبار و کارگاه در محدوده شرق تهران/املاک صنعتی سوله

زمین : 14000
سوله : 4000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 4000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

12,000,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در محدوده شرق تهران/املاک صنعتی سوله

زمین : 8000
سوله : 3000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

150,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و املاک صنعتی در محدوده شرق تهران/املاک صنعتی سوله

زمین : 1020
سوله : 300
اداری : 10
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

150,000,000تومان

زمین : 1020
سوله : 300
اداری : 10

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و املاک صنعتی در محدوده شرق تهران/املاک صنعتی سوله
3,500,000,000تومان

زمین : 1600000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل