مقايسه آگهی ها

زمین : 5000
تولیدی

نام مشاور : saeed

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

6,000,000,000تومان

زمین : 5000

تولیدی

نام مشاور : saeed

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

12,000,000,000تومان
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

زمین : 255000
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

12,000,000,000تومان

زمین : 255000
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

5,000,000,000تومان
فروش انبار و بارانداز در شهرستان بندر عباس در حال کار

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

5,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

زمین : 32000
سوله : 5500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

40,000,000,000تومان

زمین : 32000
سوله : 5500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

زمین : 3500
سوله : 600
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

150,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 600
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

10,000,000تومان1,800,000تومان
رهن اجاره سوله ۸۰متری در محدوده کرج تا قزوین۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 300
سوله : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

10,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 300
سوله : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

زمین : 6700
سوله : 800
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

7,000,000,000تومان

زمین : 6700
سوله : 800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

زمین : 3000
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1152
اداری : 240
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1152
اداری : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس