محدوده کرج تا قزوین شامل تعداد زیادی منطقه صنعتی و شهرک صنعتی میباشد جاده کرج به قزوین شامل محله ها و مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی مانند کمال شهر کرج ابیک منطقه کردان سهیلیه محمد اباد و .. میباشد که گروه املاک صنعتی سوله کل این منطقه را پوشش میدهد و در مدوده کرج تا قزوین بهترین موارد اجاره سوله و یا کارخانه فروشی را در اختیار دارد جهت اگاهی از این موارد با کارشناسان ما در تماس باشید 02166661330

4,800,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 360
اداری : 72
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

4,800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 72

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

30,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله مناسب سفره سازی در ورامین

سوله : 2500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

30,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

15,000,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 850
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

15,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 850
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

18,000,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 500
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

18,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 500
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

18,000,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

سوله : 500
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

18,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 500
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

60,000,000تومان15,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

60,000,000تومان15,000,000تومان

سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

140,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 5000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

140,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

25,000,000,000تومان
اجاره سوله بزرگ در منطقه صنعتی کمرد

سوله : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

25,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

35,000,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

35,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

153,000,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 5800
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

153,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 5800
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

100,000,000تومان32,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 1000
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

100,000,000تومان32,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

54,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

54,000,000,000تومان

زمین : 18000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

50,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

50,000,000,000تومان

زمین : 50000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

23,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

23,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

15,000,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

15,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

15,000,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در محدوده پاکدشت

سوله : 570
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

15,000,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 570

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹