مقايسه آگهی ها

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

19,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

13,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

13,000,000,000تومان
خرید و فروش فوری سالن سوله و کارگاه در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

13,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

2,000,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در محمدشهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1860
سوله : 800
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

2,000,000,000تومان

زمین : 1860
سوله : 800
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

زمین : 10000
سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

1,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

5,000,000تومان500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 100
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

5,000,000تومان500,000تومان

زمین : 3000
سوله : 100
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

50,000,000تومان

زمین : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

200,000,000تومان25,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

25,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره انبار یا کارگاه صنعتی در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 2300
سوله : 300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

25,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس